داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

داده-های-نسبت-های-سودآوری-شرکت-های-پذیرفته-شده-در-بورس-اوراق-بهادار-تهران

داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 12 کیلوبایت
قیمت: 25300 تومان

دانلود داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،


توضیحات:
دانلود داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در نرم افزار spss برای تمرین،تهیه و تدوین مقالات و پایان نامه های دانشجویی تهیه و گردآوری شده است.

داده های حاضر شامل 78 نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که به روش غربال گیری و انجام شروط نمونه گیری گردآوری شده است.

فایل زیپ حاضر شامل داده های نسبت های سودآوری پیاده شده بر روی نرم افزار spss و اسامی شرکت های نمونه شامل 78 شرکت پیاده شده بر روی نرم افزار EXCELL می باشد.

داده های نسبت های سودآوری شامل:
حاشیه سود خالص
حاشیه سود ناخالص
بازده دارایی ها
بازده حقوق صاحبان سهام

داده های حاضر مربوط به 4 صنعت و 78 شرکت می باشد.


4 صنعت شامل صنعت خودرو و ساخت قطعات، سیمان، آهک و گچ، محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر و محصولات دارویی می باشد.

جامعه آماری شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پس از غربال گیری و انجام شروط نمونه گیری در نهایت 78 شرکت انتخاب شدند.

دسته بندی: داده های آماری
تهیه و تنظیم: صالح عبادی لمر
نرم افزار مورد استفاده برای ذخیره سازی داده ها: spss

قیمت فایل: 25300 (جهت سفارش و یا تهیه داده های حاضر مبالغی بیشتر از این مقدار را می بایست هزینه کنید)
نمونه آماری: 78

محتویات فایل: اسامی شرکت های نمونه در نرم افزار Excell + داده های آماری نسبت های سودآوری در نرم افزار spss

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود کارآموزی داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از download

خرید فایل word داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از download

دریافت فایل pdf داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از download

دانلود پروژه داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از download

خرید پروژه داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از download

دانلود فایل داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از download

دریافت نمونه سوال داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از download

دانلود پروژه داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از download

خرید پروژه داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از download

دانلود مقاله داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از download

دریافت مقاله داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از download

خرید فایل داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از download

دانلود تحقیق داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از download

خرید مقاله داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از download

دانلود فایل pdf داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از download

دانلود مقاله داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از www

خرید پروژه داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از www

دانلود فایل داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از www

دریافت فایل word داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از www

خرید نمونه سوال داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از www

دانلود فایل داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از www

دریافت فایل word داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از www

دانلود فایل word داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از www

خرید فایل داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از www

دانلود تحقیق داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از www

دریافت فایل pdf داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از www

دانلود پروژه داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از www

خرید کارآموزی داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از www

دانلود فایل pdf داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از www

دانلود کارآموزی داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از www

دانلود مقاله داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از pdf

دریافت پروژه داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از pdf

دانلود فایل pdf داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از pdf

خرید فایل داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از pdf

دانلود فایل pdf داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از pdf

دریافت کارآموزی داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از pdf

دانلود پروژه داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از pdf

خرید تحقیق داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از pdf

دانلود پروژه داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از pdf

دریافت تحقیق داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از pdf

خرید فایل داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از pdf

دانلود پروژه داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از pdf

خرید فایل داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از pdf

دانلود نمونه سوال داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از pdf

دانلود فایل داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از pdf

دانلود کارآموزی داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از word

دریافت فایل داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از word

دانلود فایل داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از word

خرید نمونه سوال داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از word

دانلود تحقیق داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از word

دانلود تحقیق داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از word

خرید فایل word داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از word

دانلود پروژه داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از word

دریافت فایل داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از word

دانلود پروژه داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از word

دانلود پروژه داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از word

دانلود فایل داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از word

دریافت فایل داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از word

دانلود پروژه داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از word

دانلود کارآموزی داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از word

دریافت تحقیق داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از free

دانلود مقاله داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از free

دانلود فایل pdf داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از free

خرید تحقیق داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از free

دانلود پروژه داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از free

دریافت کارآموزی داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از free

دانلود فایل word داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از free

دریافت مقاله داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از free

دانلود فایل داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از free

دانلود فایل داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از free

دریافت فایل pdf داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از free

خرید کارآموزی داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از free

دانلود کارآموزی داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از free

دریافت فایل word داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از free

خرید تحقیق داده های نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از free


مطالب تصادفی