جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری)

جزوه-خلاصه-فنون-و-روش-تدریس-(پداگوژی-یا-آموزگاری)

جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 68
حجم فایل: 1058 کیلوبایت
قیمت: 12000 تومان

دانلود جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری)،
در قالب pdf و در 68 صفحه، شامل:

بخش اول: برنامه ریزی آموزشی و درسی
۱-۱- نیازهای آموزشی
۱-۲- نیازهای آموزشی و طراحی دوره
۱-۳- روش های شناسایی نیازهای آموزشی
۱-۴- مراحل شناسایی نیازها

بخش دوم: به کارگیری مواد آموزشی
۱-۱-تعریف اهداف آموزشی
۱-۲- انواع اهداف آموزشی
۱-۳- حیطه‎های یادگیری
۱-۴- ارتباط حیطه‎ های سه گانه با یکدیگر


بخش سوم: اجرای دوره آموزشی
تعریف برنامه ریزی
۱-۱- تعریف آموزش
۱-۲- تعریف برنامه آموزشی
۱-۳- روش های مختلف تهیه برنامه آموزشی
۱-۴- استاندارد مهارت و آموزش
۱-۵- تهیه و تنظیم برنامه زمان بندی آموزشی براساس استاندارد آموزشی

بخش چهارم: ارزشیابی و آزمون در آموزش
۱-۱-تعریف طرح درس
۱-۲- ضرورت استفاده از طرح درس در امر آموزش
۱-۳- مراحل تدوین تهیه و تدوین طرح درس
۱-۴- آشنایی با اهداف آموزشی
۱-۵- آشنایی با چارچوب تدوین طرح درس
۱-۶- آشنایی با تهیه و تدوین محتوای درسی و اولویت بندی آن ها در طرح درس
۱-۷- انتخاب تکنیک تدریس از بین تکنیک های مختلف تدریس
۱-۸- تعیین مواد آموزشی مورد نیاز
مقایسه پداگوژی، آندراگوژِی، سینرگوژی
روش پداگوژی (Pedagogy)
روش اندراگوژی (Andragogy)
روش سینرگوژی (Synergy)
پداگوژی انتقادی
نظریه باز تولید
ایدئولوژی
برنامه درسی پنهان
نظریه سلطه (هژمونی)
فرهنگ عامه
هویت سیاسی
نظریه مقاومت
هدف پداگوژی انتقادی
جزوه سلامتی
روشهای نوین تدریس
روش‌ها
روش شاگرد استادی
روش چندحسی (مختلط)
روش حل مسئله
روش پروژه ‎ای
شیوه‌ها
شیوه سخنرانی
شیوه بازگویی
شیوه پرسش و پاسخ
شیوه تمرینی
شیوه بحثی
شیوه نمایشی
شیوه گردش علمی
استفاده از منابع دیداری و شنیداری
الگوها
الگوی کاوشگری به شیوه حقوقی
الگوی آموختن کنترل خود
الگوی ایفای نقش
روش کارگاهی
روش تدریس کارگاهی
الگوها
الگوی دریافت مفهوم
الگوی پیش سازمان دهنده
الگوی یادسپاری
الگوی رشد عقلی
الگوی کاوشگری علمی
الگوی تدریس غیر مستقیم
الگوی آگاهی یابی
الگوی پژوهش گروهی (تفحص گروهی)
الگوی آموزش آزمایشگاهی
الگوی کاوشگری علوم اجتماعی
الگوی یادگیری در حد تسلط آموزش مستقیم
الگوی آموزش برای رشد مفهوم و مهارت
ادغام روش‎ها، بهترین الگوی آموزش
فنون تدریس مؤثر
روش‌ های تدریس مدرسین
روش های نوین تدریس

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود کارآموزی جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از download

خرید فایل word جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از download

دریافت فایل pdf جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از download

دانلود پروژه جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از download

خرید پروژه جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از download

دانلود فایل جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از download

دریافت نمونه سوال جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از download

دانلود پروژه جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از download

خرید پروژه جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از download

دانلود مقاله جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از download

دریافت مقاله جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از download

خرید فایل جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از download

دانلود تحقیق جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از download

خرید مقاله جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از download

دانلود فایل pdf جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از download

دانلود مقاله جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از www

خرید پروژه جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از www

دانلود فایل جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از www

دریافت فایل word جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از www

خرید نمونه سوال جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از www

دانلود فایل جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از www

دریافت فایل word جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از www

دانلود فایل word جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از www

خرید فایل جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از www

دانلود تحقیق جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از www

دریافت فایل pdf جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از www

دانلود پروژه جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از www

خرید کارآموزی جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از www

دانلود فایل pdf جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از www

دانلود کارآموزی جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از www

دانلود مقاله جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از pdf

دریافت پروژه جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از pdf

دانلود فایل pdf جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از pdf

خرید فایل جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از pdf

دانلود فایل pdf جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از pdf

دریافت کارآموزی جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از pdf

دانلود پروژه جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از pdf

خرید تحقیق جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از pdf

دانلود پروژه جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از pdf

دریافت تحقیق جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از pdf

خرید فایل جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از pdf

دانلود پروژه جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از pdf

خرید فایل جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از pdf

دانلود فایل جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از pdf

دانلود کارآموزی جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از word

دریافت فایل جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از word

دانلود فایل جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از word

خرید نمونه سوال جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از word

دانلود تحقیق جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از word

دانلود تحقیق جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از word

خرید فایل word جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از word

دانلود پروژه جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از word

دریافت فایل جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از word

دانلود پروژه جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از word

دانلود پروژه جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از word

دانلود فایل جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از word

دریافت فایل جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از word

دانلود پروژه جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از word

دانلود کارآموزی جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از word

دریافت تحقیق جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از free

دانلود مقاله جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از free

دانلود فایل pdf جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از free

خرید تحقیق جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از free

دانلود پروژه جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از free

دریافت کارآموزی جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از free

دانلود فایل word جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از free

دریافت مقاله جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از free

دانلود فایل جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از free

دانلود فایل جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از free

دریافت فایل pdf جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از free

خرید کارآموزی جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از free

دانلود کارآموزی جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از free

دریافت فایل word جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از free

خرید تحقیق جزوه خلاصه فنون و روش تدریس (پداگوژی یا آموزگاری) از free


مطالب تصادفی