تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی

تحقیق-بررسی-موانع-پیشرفت-زنان-در-سطوح-مدیریتی

تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 180
حجم فایل: 408 کیلوبایت
قیمت: 43800 تومان

دانلود تحقیق با موضوع بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی،
در قالب word و در 180 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: طرح مسأله
۱- مقدمه
۲- بیان مسئله
۳- سوالات پژوهش
۴- اهمیت و ضرورت تحقیق
۵- ضرورت تحقیق
۶- اهداف تحقیق

فصل دوم: مرور بر ادبیات تحقیق
۱- مقدمه
۲- تاریخچه فعالیت‌های اجتماعی زنان
۳- تعریف توسعه
۴- بررسی جایگاه زنان در فرآیند توسعه
۵- نظریه‌های توسعه برای زنان
۵-۱- نظریه رفاه
۵-۲- نظریه برابری
۵-۳- نظریه فقرزدایی
۵-۴- نظریه کارآیی
۵-۵- نظریه تواناسازی
۶- شاخص‌های اساسی توسعه
۶-۱- شاخص توسعه انسانی
۶-۲- شاخص توسعه مرتبط با جنسیت (GDI)
۶-۳- شاخص توانمندی جنسیتی (GEM)
۷- اشتغال و زنان
۸- نگاهی به وضعیت اشتغال زنان
۹- مشکلات زنان در اشتغال
۱۰- نگاهی به وضعیت زنان در ایران
۱۱- مروری بر ادبیات نظری پژوهش
۱۲- چارچوب نظری تحقیق
۱۲-۱- «نظریه میل به تبعیض» (Taste of Discrimination)
۱۲-۲- نظریه‌های کلاسیک و نئوکلاسیک در رابطه با کار زنان
۱۲-۳- دیدگاه‌های مربوط به اشتغال زنان
۱۲-۴- نگرش‌های مربوط به پیشرفت نکردن زنان در مدیریت
۱۲-۵- نظریه سقف شیشه‌ای
۱۳- مدل تحقیق
۱۴- مروری بر پژوهش‌های انجام شده

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
۱- مقدمه
۲- روش تحقیق
۳- جامعه آماری
۴- حجم نمونه و شیوه نمونه گیری
۵- فرضیه‌های تحقیق
۵-۱- فرضیه‌های اصلی پژوهش
۵-۲- فرضیه‌های فرعی پژوهش
۶- تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرهای تحقیق
۶-۱- تعاریف نظری
۶-۲-تعاریف عملیاتی
۷- ابزارها و روش‌های جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات
۸- قابلیت اعتبار (روایی) و اعتماد (پایایی) ابزار اندازه‌گیری
۹- فنون تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات


فصل چهارم: یافته‌های تحقیق
۱- مقدمه
۲- یافته‌های  توصیفی
۲-۱- نتایج مربوط به بافت نمونه آماری
۲-۱-۱- جنسیت
۲-۱-۲-  سن
۲-۱-۳- وضعیت تاهل
۲-۱-۴- سابقه خدمت
۲-۱-۵- میزان تحصیلات در زمان استخدام
۲-۱-۶- رشته تحصیلی در زمان استخدام
۲-۱-۷- میزان تحصیلات در حال حاضر
۲-۱-۸- رشته تحصیلی در حال حاضر
۲-۲- نتایج مربوط به نظرات پاسخگویان
۲-۲-۱- موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی
۲-۲-۱-۱- موانع اجتماعی
۲-۲-۱-۱-۱- موانع تاریخی
۲-۲-۱-۲- موانع سازمانی
۲-۲-۱-۲-۱- موانع ساختاری
۲-۲-۱-۲-۲- موانع فرهنگی
۲-۲-۱-۳- موانع فردی
۲-۲-۱-۳-۱- موانع خانوادگی
۲-۲-۱-۳-۲- موانع شخصیتی- رفتاری
۲-۳- نمودارها
۳- یافته های تحلیلی و استنباطی
۳-۱-آزمون فرضیه‌های تحقیق
۳-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های اصلی تحقیق
۳-۳- نتایج حاصل از آزمون فرضیه های فرعی تحقیق

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۱- نتیجه‌گیری
۲- پیشنهادها
۲-۱-پیشنهادهای رفع موانع ساختاری
۲-۲- پیشنهادهای رفع موانع اجتماعی
۲-۳- پیشنهادهای رفع موانع فردی


بخشی از متن تحقیق:
مقدمه:
فرهنگ مردم سالاری در طول تاریخ اجتماعی ایران، فرهنگ مسلط و بلا منازع بوده و این فرهنگ هم بسترساز و هم سازنده ساختارهای سیاسی- اقتصادی، قانونی و ارزشی و مانند آن در ایران بوده است. ساختارهای ایجاد شده مکانیسم هایی را تدوین و طراحی نموده که در فرآیند القاء تثبیت و بازتولید خود، فرادستی مردان  و فرودستی زنان  را توجیه و طبیعی جلوه می‌دهند. فرهنگی که برحسب تقسیم کار جنسیتی، نقش سنتی زنان را صرفاً نقش خانگی و محدود با حوزه خصوصی (بچه‌داری، خانه‌داری، شوهرداری) و حوزه عمومی را صرفاً مختص به مردان توجیه و تفسیر می‌کند. اما تحولات سه دهه اخیر به ویژه افزایش چشمگیر سطح آگاهی ها و میزان تحصیلات زنان نشان می‌دهد که …

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود کارآموزی تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از download

خرید فایل word تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از download

دریافت فایل pdf تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از download

دانلود پروژه تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از download

خرید پروژه تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از download

دانلود فایل تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از download

دریافت نمونه سوال تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از download

دانلود پروژه تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از download

خرید پروژه تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از download

دانلود مقاله تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از download

دریافت مقاله تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از download

خرید فایل تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از download

دانلود تحقیق تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از download

خرید مقاله تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از download

دانلود فایل pdf تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از download

دانلود مقاله تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از www

خرید پروژه تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از www

دانلود فایل تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از www

دریافت فایل word تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از www

خرید نمونه سوال تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از www

دانلود فایل تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از www

دریافت فایل word تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از www

دانلود فایل word تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از www

خرید فایل تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از www

دانلود تحقیق تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از www

دریافت فایل pdf تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از www

دانلود پروژه تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از www

خرید کارآموزی تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از www

دانلود فایل pdf تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از www

دانلود کارآموزی تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از www

دانلود مقاله تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از pdf

دریافت پروژه تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از pdf

خرید فایل تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از pdf

دریافت کارآموزی تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از pdf

دانلود پروژه تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از pdf

خرید تحقیق تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از pdf

دانلود پروژه تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از pdf

دریافت تحقیق تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از pdf

خرید فایل تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از pdf

دانلود پروژه تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از pdf

خرید فایل تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از pdf

دانلود نمونه سوال تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از pdf

دانلود فایل تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از pdf

دانلود کارآموزی تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از word

دریافت فایل تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از word

دانلود فایل تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از word

خرید نمونه سوال تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از word

دانلود تحقیق تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از word

دانلود تحقیق تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از word

خرید فایل word تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از word

دانلود پروژه تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از word

دریافت فایل تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از word

دانلود پروژه تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از word

دانلود پروژه تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از word

دانلود فایل تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از word

دریافت فایل تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از word

دانلود پروژه تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از word

دانلود کارآموزی تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از word

دریافت تحقیق تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از free

دانلود مقاله تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از free

دانلود فایل pdf تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از free

خرید تحقیق تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از free

دانلود پروژه تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از free

دریافت کارآموزی تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از free

دانلود فایل word تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از free

دریافت مقاله تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از free

دانلود فایل تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از free

دانلود فایل تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از free

دریافت فایل pdf تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از free

خرید کارآموزی تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از free

دانلود کارآموزی تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از free

دریافت فایل word تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از free

خرید تحقیق تحقیق بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی از free


مطالب تصادفی