جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی

جزوه-آزمایشگاه-میکروب-شناسی-صنایع-غذایی

جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 127
حجم فایل: 4531 کیلوبایت
قیمت: 20000 تومان

دانلود جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی،
در قالب pdf و در 127 صفحه، شامل:

هدف از ارائه درس آزمایشگاه میکروب شناسی مواد غذایی
نکات ایمنی
تاریخچه میکروبیولوژی آزمایشگاهی و محیط های کشت میکروبی
مروری بر وسایل آزمایشگاهی
نمونه برداری
مواد ضدعفونی کننده مورد استفاده در آزمایشگاه
آشنایی و کار با میکروسکوپ
انواع محیط کشت و نحوه ساخت آن ها
رقیق سازی
کشت باکتری ها
شکل و حالت کلونی ها
استفاده از معرف های رنگی در محیط های کشت
شمارش کلی باکتری ها
رنگ آمیزی میکروارگانیسم ها (ساده، منفی، گرم، اسپور و کپسول)
کشت و بررسی کپک ها
کشت و بررسی مخمرها
تعیین برخی از میکروارگانیسم های خاص در مواد غذایی- کلی فرم ها
تعیین برخی از میکروارگانیسم های خاص در مواد غذایی- سالمونلا
تعیین برخی از میکروارگانیسم های خاص در مواد غذایی- استافیلوکوکوس اورئوس
تعیین برخی از میکروارگانیسم های خاص در مواد غذایی- باسیلوس سرئوس
تعیین برخی از میکروارگانیسم های خاص در مواد غذایی- کلستریدیوم پرفرنژنس (ولشای)

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود کارآموزی جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از download

خرید فایل word جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از download

دریافت فایل pdf جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از download

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از download

خرید پروژه جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از download

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از download

دریافت نمونه سوال جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از download

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از download

خرید پروژه جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از download

دانلود مقاله جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از download

دریافت مقاله جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از download

خرید فایل جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از download

دانلود تحقیق جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از download

خرید مقاله جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از download

دانلود فایل pdf جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از download

دانلود مقاله جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از www

خرید پروژه جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از www

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از www

دریافت فایل word جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از www

خرید نمونه سوال جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از www

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از www

دریافت فایل word جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از www

دانلود فایل word جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از www

خرید فایل جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از www

دانلود تحقیق جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از www

دریافت فایل pdf جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از www

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از www

خرید کارآموزی جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از www

دانلود فایل pdf جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از www

دانلود کارآموزی جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از www

دانلود مقاله جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از pdf

دریافت پروژه جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از pdf

خرید فایل جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از pdf

دریافت کارآموزی جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از pdf

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از pdf

خرید تحقیق جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از pdf

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از pdf

دریافت تحقیق جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از pdf

خرید فایل جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از pdf

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از pdf

خرید فایل جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از pdf

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از pdf

دانلود کارآموزی جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از word

دریافت فایل جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از word

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از word

خرید نمونه سوال جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از word

دانلود تحقیق جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از word

دانلود تحقیق جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از word

خرید فایل word جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از word

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از word

دریافت فایل جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از word

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از word

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از word

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از word

دریافت فایل جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از word

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از word

دانلود کارآموزی جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از word

دریافت تحقیق جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از free

دانلود مقاله جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از free

دانلود فایل pdf جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از free

خرید تحقیق جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از free

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از free

دریافت کارآموزی جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از free

دانلود فایل word جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از free

دریافت مقاله جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از free

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از free

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از free

دریافت فایل pdf جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از free

خرید کارآموزی جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از free

دانلود کارآموزی جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از free

دریافت فایل word جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از free

خرید تحقیق جزوه آزمایشگاه میکروب شناسی صنایع غذایی از free


مطالب تصادفی